Koficasti elevatorTrasportuje materijale uspravno pomocu velikog broja kofica koje su pricvrscene na beskonacni vucni element (kao vucni element koristi se traka ili lanac). Prednost koficastog elevatora u odnosu na druge uredjaje ovog tipa je u tome sto zauzimaju najmanju povrsinu. Izradjuju se za kapacitete od 5 do 300 t/h.

 

Elevatorske kofice

....

Vijak koficar

....

Lanci za redler

...

Puzni transporter

Puzni transporteri su namenjeni za transport praškastih i zrnastih materijala. Puzni transporteri nalaze svoju primenu u raznim granama proizvodnje, najzastupljeniji su u proizvodnji brašna, stocne hrane, mešaone, silosi i raznim skladištima zrnastih i praškastih materijala. Transport materijala je u principu horizontalan ali se može vršiti i u odredjenom kosom položaju. Puzni transporteri izraduju se prema vašim potrebama ili našoj preporuci.

Protocni cevovod Ø 100, Ø120, Ø150

U ponudi imamo:

 • cev
 • segment 7°30'
 • segment 15°
 • prsten
 • kontrolnik prav
 • kontrolnik kos
 • gumeni poklopac kontrolnika
 • jednokraka raca 30°
 • jednokraka racva 45°
 • simetrican dvokraka racva 30°
 • simetrican dvokraka racva 45°
 • trokraka racva 30°
 • trokraka racva 45°

Rucna preklopka-skretnica

Sluze za skretanje materijala u zeljenom pravcu kod gravitacionaih cevovoda precnika od Ø120 do Ø500.


Mesalica brasna

....


Periflex spojnica

su visokoelasticne guma-platno (armirane) spojnice, koje se koriste za spajanje dva vratila kod pogona dizel ili elektromotorom.

Proizvodi se u velicinama od tipa 10-112 do 10-562.


Klinasti i buricasti umetak spojnice

Klinasti umetak spojnice proizvodi se u velicinama od ES-1 do ES-8.

Buricasti umetak spojnice proizvodi se u velicinama Ø18x26 i Ø22x35.

Gumene kuglice

Sluze za ciscenje planskog sita.

Izradjuju se od crne i prehrambene gume.

U ponudi imamo sledece dimenzije:

Ø16, Ø25, Ø30, Ø35.